عناوین خبری مرتبط

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دو شهرستان درگز در شمال کشور و ایذه در جنوب مجامع عمومی خود را برگزار کردند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
درباره حدود اختیارات خانه احزاب در انتخابات قانونی وجود ندارد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
احمد حکیمی پور رئیس،محمدحسین قائدشریف جانشین اول

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
پنجمین جلسه حزب اراده ملت ایران شعبه گلستان در گرگان برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین کتاب از انتشارات حزب اراده ملت به نام "پندار" منتشر شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
کمیته انتخابات خانه احزاب با هدف یازدهمین دوره انتخابات مجلس راه‌اندازی شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
جلسه حزب اراده ملت شعبه قم پس از برگزاری چهارمین مجمع تشکیل شد.

اخبار حاما

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ما در حال بررسی برنامه‌های افراد شایسته از درون حزب جهت شرکت در انتخابات مجلس هستیم.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شاخه جوانان حزب اراده ملت دفتر مشهد با دبیرکل حزب دیدار و گفتگو کردند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دومین جلسه دوره سوم حزب اراده ملت شعبه تهران با حضور اعضا در محل دفتر تهران برگزار شد.

اخبار حاما

اخبار حاما

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین جلسه هیئت اجرائی حزب اراده ملت ایران در شهرستان تاکستان برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ناکارآمدی مجلس، صرفاً ربطی به اصلاح طلبان ندارد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ما از دوره فشار عبور کرده‌ایم و وارد دوران پسافشار شده‌ایم.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حزب اراده ملت تنها از نامزدهای حزبی حمایت خواهد کزد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مجید خلفی دبیر حامای زنجان خبر از برگزاری مراسم یادبود سفیدگری را داد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین جلسه حزب اراده ملت دفتر تهران برگزار شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حزب اراده ملت در انتخابات آینده اعضای خود را کاندیدا می‌کند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
هیئت دولتی تشکیل شد که اجزای آن باهم ارتباط نداشتند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
طی مجمع حامای تهران اعضای شورای تهران انتخاب شدند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
تقریبا هیچ تصمیمی نمی‌توانیم در مجلس بگیریم.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
چهارمین جلسه حزب اراده ملت شعبه گلستان برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این کارگاه به مدت یک روز در قزوین برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
رئیس امور استان های حزب اراده ملت گفت:حاما در ۲۱ استان شوراهای خود را تشکیل داده است.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
فرشاد خدادادیان به عنوان نایب رئیس استان خوزستان انتخاب شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
جلسه حامای استان کهکیلویه و بویر احمد با حضور محمد جواد کشاورزی برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
یاسر حبیب زاده بعنوان دبیر شاخه جوانان مراغه انتخاب شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سند راهبری زنان حاما پس از مقدمه کوتاهی به معرفی الگوهای تربیتی در حوزه زنان می‌پردازد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اردوی شاخه جوانان با حضور داود فیرحی و حسین اکبری بیرق برگزار می شود.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
همکاری حزب اراده ملت با شورای هماهنگی اصلاح طلبان ادامه دارد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حامای قم چهارمین مجمع عمومی خود را برگزار کرد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در صورت تصویب یا عدم تصویب پارلمان اصلاحات ما برنامه خودمان را خواهیم داشت.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مجمع عمومی حامای رزن با حضوز قائم مقام دبیرکل برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت دفتر مسجد سلیمان برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت دفتر شهرستان اصفهان برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
زیبا ارغوان دبیر حامای اندیمشک شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دیدار مسئول کمیته بانوان فاطمه قدم، با اعضاء حزب اراده ملت شعبه مشهد برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این مسابقات به همت حزب اراده ملت دفتر مرودشت برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
طی جلسات متعدد کمیته و کارگروه زنان حاما سند راهبری زنان مورد بازبینی و منتشر شذ.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ضیافت افطار حامای نظر آباد با حضور دکتر حکیمی پور و حجت الاسلام رهامی برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سخنگوی حاما گفت:کنترل بازار ربطی به پایین بودن اختیارات رئیس‌جمهور ندارد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دکتر حکیمی پور نسبت به اتفاقات اخیر دانشگاه تهران واکنش نشان داد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
جلسه شورای سیاستگذاری حامای قزوین برگزار شد

جدیدترین عناوین خبری