عناوین خبری مرتبط

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
کمیته فرهنگی حاما در پیامی به پدیده نوظهور هنر خیابانی اشاره و از پتانسیل های آن گفته است.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین اردوی دفتر سیاسی حزب اراده ملت با حضور ارکان مختلف حزب برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دومین جلسه شورای سیاستگذاری حزب اراده ملت استان قزوین تشکیل شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سیزدهمین جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت دوره هفتم برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سیزدهمین جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت با چهار دستور جلسه اصلی برگزار می شود

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
میزگرد دستاوردهای انقلاب با حضور دبیران احزاب موتلفه،اعتدال و توسعه و اراده ملت برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مجمع عمومی حزب اراده ملت شعبه نیشابور برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 35 ام – سخنران: حنیف ترکمن - سه شنبه 9 ام دی ماه 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با حضور اکثریت اعضا عصر روز شنبه برگزار شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
جلسه شورای اجرائی حزب اراده ملت شعبه مرودشت با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت شهرستان قزوین با حضور اکثریت اعضاء برگزارش شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 34 ام – سخنران: محمد باقری - سه شنبه 2 ام بهمن ماه 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 33 ام – سخنران: زهره رحیمی- سه شنبه 18 ام دی ماه 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 32 ام – گرداننده: زهره رحیمی - سه شنبه 11 ام دی ماه 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 31 ام – سخنران: حمید نوروزی - سه شنبه 4 ام دی ماه 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 30 ام – مدرس: مرضیه عبدلی - سه شنبه 27 ام آذر 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 29 ام – سخنران: علیرضا قدیمی - سه شنبه 20 ام آذر 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سلسله نشستهای کتابخوانی حامای مشهد در رابطه با مشروطه

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 28 ام – شاخه جوانان حامای همدان - سه شنبه 13 ام آذر 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سلسله نشستهای هفتگی حامای سمنان - سخنران: آزاده غلامی

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 27 ام – گرداننده: افشین فرهانچی - سه شنبه 6 ام آذر 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شما در این شماره مطالب زیر را خواهید خواند

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این هفته ( چهارشنبه 30 آبان) با فیلم رقصنده در تاریکی

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 26 ام - سخنران: محمد باقری- سه شنبه 29 ام آبان 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 25 ام - سخنران: زهره رحیمی - سه شنبه 22 ام آبان 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 24 ام - سخنران: میلاد وندائی - سه شنبه 15 ام آبان 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روز پنج شنبه 10 آبان ماه و با حضور علی برقراری نماینده ارشد حزب صورت گرفت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در این شماره خواهید خواند

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روز قبل از کنگره نهم حزب صورت گرفت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 23 ام - گرداننده: زهره رحیمی- سه شنبه 1 ام آبان 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این شماره بعنوان ویژه نامه کنگره نهم حزب منتشر شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
روز جمعه 27 مهر ماه با حضور نماینده ارشد حزب صورت گرفت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
در اولین جلسه شورای سیاستگذاری حامای البرز

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با حضور نمایندگان 6 شهرستان شکل گرفت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
9 شعبه برتر حزب در کنگره نهم معرفی خواهند شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سلسله نشستهای علل ناکامی مشروطه خواهی در ایران- دفتر مشهد - نشست دهم - یکشنبه 22 مهر

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با حضور نماینده ارشد حزب روز جمعه 20 مهر ماه صورت گرفت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
هماهنگ کننده این کارگروه اعظم بهمنی دانش آموخته حقوق است

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این شماره روز دوشنبه 16 مهر منتشر شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
امیر خجسته در نشست دفتر همدان حزب اراده ملت ایران گفت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 22 ام - سخنران: امیر خجسته - شنبه 14 ام مهر 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
این شماره به همت شاخه جوانان حامای اهواز منتشر شده است

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 21 ام - سخنران: علیرضا قدیمی - سه شنبه 10 ام مهر 97

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 20 ام - سخنران: حمید خاورزمینی - سه شنبه 3 ام مهر 97

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دوشنبه دوم مهرماه در 8 صفحه انتشار یافت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شماره سوم هفته نامه روز 2 مهرماه منتشر شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سه شنبه 27 شهریور ماه در دفتر حامای همدان برگزار شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با حکم دبیرکل حزب اراده ملت ایران صورت گرفت

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
نشست هفتگی حامای همدان - برنامه 18 ام - گزارش عملکرد علی فتحی - چهارشنبه 21 شهریور 97

جدیدترین عناوین خبری