عناوین خبری مرتبط

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت روز جمعه در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
با رای اعضای هیئت اجرایی حامای قزوین امین زاده قائم مقام شهسواری شد.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دبیرکل حزب اراده ملت به آیت الله بیات زنجانی تسلیت گفتند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حزب اراده ملت وضعیت کاندیداهای خود برای انتخاب مجلس را بررسی می‌کند

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
آئین افتتاح دفتر جدید حزب اراده ملت ایران شعبه مرودشت برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
معاون اول دادستان تهران دستور تعقیب قضایی علی ذکریایی را صادر کرد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حسن محمدی از روند رسیدگی به سیل زدگان روستای شاهکندی همدان گزارش می دهد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دومین نشست آموزشی بررسی منشور حقوق شهروندی در دفتر حاما شعبه گلستان برگزار گردید.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مجمع عمومی حزب اراده ملت دفتر بویر احمد تشکیل شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
هدف آمریکا جلوگیری از تبلیغات گسترده و تاثیر دیپلماسی آرامش، بر افکار عمومی آمریکاست.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
سلسله نشست رشته گفتگوهای اخلاق و سیاست با موضوع تبعیض مثبت آری یا خیر؟برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
تحریم وزیر امور خارجه توسط دولت ترامپ دروغ بودن شعار مذاکره را به جهانیان اثبات کرد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
افشاگری و منطق ظریف در گفت وگو با رسانه ها هیات حاکمه آمریکا را در موضع ضعف قرار داده است.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
چهارمین جلسه حامای تهران با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
جلسه حزب اراده ملت ایران شعبه گلستان در دفتر این حزب برگزارشد.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حیوان خطاب کردن بخشی از جامعه زنان توسط ذکریایی از مصادیق توهین و اهانت بوده است.

اخبار حاما

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دبیر ، اعضای شورای اجرائی و بازرس حامای مرودشت با بخشدار مرودشت دیدار کردند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حاما از کاندیدایی حمایت می کند که شناسنامه حزبی داشته باشد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شهردار نمی تواند شخصا به کمیسیون ها وارد شود

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دبیر حزب اراده ملت شهرستان قزوین انتخاب شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
طی حکمی از سوی استاندار بازرس حزب اراده ملت مدیر کل پدافند غیر عامل همدان شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین نشست آموزشی حامای گلستان برگزار شد.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شورای هماهنگی طرح «پارلمان اصلاحات» را مجددا بررسی می‌کند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دو شهرستان درگز در شمال کشور و ایذه در جنوب مجامع عمومی خود را برگزار کردند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
درباره حدود اختیارات خانه احزاب در انتخابات قانونی وجود ندارد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
احمد حکیمی پور رئیس،محمدحسین قائدشریف جانشین اول

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
پنجمین جلسه حزب اراده ملت ایران شعبه گلستان در گرگان برگزار شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
کمیته انتخابات خانه احزاب با هدف یازدهمین دوره انتخابات مجلس راه‌اندازی شد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین کتاب از انتشارات حزب اراده ملت به نام "پندار" منتشر شد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
جلسه حزب اراده ملت شعبه قم پس از برگزاری چهارمین مجمع تشکیل شد.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ما در حال بررسی برنامه‌های افراد شایسته از درون حزب جهت شرکت در انتخابات مجلس هستیم.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
شاخه جوانان حزب اراده ملت دفتر مشهد با دبیرکل حزب دیدار و گفتگو کردند.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
دومین جلسه دوره سوم حزب اراده ملت شعبه تهران با حضور اعضا در محل دفتر تهران برگزار شد.

اخبار حاما

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین جلسه هیئت اجرائی حزب اراده ملت ایران در شهرستان تاکستان برگزار شد.

اخبار حاما

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ما از دوره فشار عبور کرده‌ایم و وارد دوران پسافشار شده‌ایم.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
ناکارآمدی مجلس، صرفاً ربطی به اصلاح طلبان ندارد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
حزب اراده ملت تنها از نامزدهای حزبی حمایت خواهد کزد

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
مجید خلفی دبیر حامای زنجان خبر از برگزاری مراسم یادبود سفیدگری را داد.

اخبار حاما
ارسال پیام صوتی با سرویس پیامک صوتی ایرانسل
اولین جلسه حزب اراده ملت دفتر تهران برگزار شد

جدیدترین عناوین خبری