انتخابات ترمیم شورای مرکزی حرب اراده ملت برگزار شد
نسخه چاپی

لیست کامل شورای مرکزی و هیات بازرسی

در قسمت دوم کنگره نهم حزب اراده ملت ایران و در مجمع عمومی فوق العاده حزب انتخابات ترمیمی شورای مرکزی و هیات بازرسی برگزار شد.

این انتخابات تحت نظارت نماینده وزارت کشور و بصورت الکترونیکی برگزار گردید. در این انتخابات 33 نامزد برای 4 کرسی شورای مرکزی و 11 کرسی علی اابدل آن همراه با یک کرسی بازرسی و 2 کرسی علی البدل بازرسی رقابت میکردند. در این انتخابات از بین 400 عضو حاضر در روز مجمع 394 نفر آرای خود را بصورت الکترونیکی ارائه دادند. منتخبین کنگره به ترتیب آرا عبارت بودند از:

شورای مرکزی:

احد رسولی (کرج)

شمس اله افرازی زاده (تهران)

مجیدخلفی (زنجان)

علی خلیلی پور دارستانی (سمنان)

اسفندیار دهقان ناصرآبادی (مرودشت)

ابوالفضل مشکینی (تهران)

جواد زنجیرانی (قم)

حمیدرضا درویش پور (خرم آباد)

امان الله رحیمی (مرودشت)

علی دوست محمدی (زنجان)

اصغر تقی لو (قم)

معصومه رضائی (زنجان)

علی مهری (تهران)

نبی الله معصومی (اسداباد)

آرش کیانی (نهاوند)

هیات بازرسی:                 

جمال خضری (قزوین)

فرشاد همایون (مرودشت)

رضا احمدی صدر (بروجرد)

 

بدین ترتیب لیست نهائی شورای مرکزی و هیات بازرسی حزب اراده ملت ایران (به تفکیک شهرستان) در حال حاضر به صورت زیر است:

 1. احمد حکیمی پور (تهران)
 2. زهره رحیمی (همدان)
 3. افشین فرهانچی (همدان)
 4. رضا قاسم پور (زنجان)
 5. عباسعلی بهرامی وارسته (کرمانشاه)
 6. احمد تنوری (شیراز)
 7. محمدرضا روستائی (شیراز)
 8. شهرام آقایاری (تهران)
 9. علی شفائی هریس (تهران)
 10. محمد  مسیبی (کرج)
 11. بهزاد  نگهداری (کامیاران)
 12. محمدهادی  جامعی  (تهران)
 13. حمید  نصرپور (تهران)
 14. رحیم  حمزه (تهران)
 15. محمدجواد  کشاورزی (شیراز)
 16. اسماعیل  مختاری (تهران)
 17. مجید  محمدی (تهران)
 18. احد رسولی (کرج)
 19. شمس اله افرازی زاده (تهران)
 20. مجیدخلفی (زنجان)
 21. علی خلیلی پور دارستانی (سمنان)
 22. اسفندیار دهقان ناصرآبادی (مرودشت)
 23. ابوالفضل مشکینی (تهران)
 24. جواد زنجیرانی (قم)
 25. حمیدرضا درویش پور (خرم آباد)
 26. امان الله رحیمی (مرودشت)
 27. علی دوست محمدی (زنجان)
 28. اصغر تقی لو (قم)
 29. معصومه رضائی (زنجان)
 30. علی مهری (تهران)
 31. نبی الله معصومی (اسداباد)
 32. آرش کیانی (نهاوند)

هیات بازرسی:

 1. حمید خاورزمینی (همدان)
 2. حسین منصوری تاج (قم)
 3. جمال خضری (قزوین)
 4. فرشاد همایون (مرودشت)
 5. رضا احمدی صدر (بروجرد)

 


نظرات بازدیدکنندگان محترم
هیچ نظری یافت نشد
 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:    
آدرس ایمیل:    
متن نظر:    
   

 

کد امنیتی:  

 

 
 
جدیدترین عناوین خبری