آوا 6-2: پاویون های شهري سازه هايي براي ايجاد فضاهاي گفتگو
نسخه چاپی

روزنوشت هاي آرمان و اميد - سال دوم - هفته ششم- رضوان سلماسي - 28 مهر تا 5 آبان 97

  

دوستان عزیز و همراهان گرامی

مجموعه روزنوشتهای سال دوم کارم در شورا را، هر هفته تقدیم شما میکنم تا بتوانید با اطلاع از وقایع داخل شورا راهنمائی برای بهبود عملکرد من و شورای شهر باشید.

شهروندان گرامی

من امیدوار هستم که مجموعه این نوشته ها بتواند ابعاد دقیق تری از عملکرد شوراها را نشان دهد و چراغ راهی باشد برای تمام فعالین عرصه مدیریت شهری. لذا از تمام صاحب نظران دعوت میکنم که در این راه ما را یاری کنند. من و مجموعه همراهم همواره پذیرای نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با مدیریت شهر هستیم.

 

شنبه 28 مهر 1397

امروز در خصوص اجلاس سازمان هاي گردشگري  UNWTOدر جلسه اي كه به همت كميسيون گردشگري و در محل دبير خانه آن واقع در بلوار خواجه رشيد بود شركت كردم و در اين جلسه مقرر شد شهرداري نيز در كنار شركت عليصدر براي هرچه بهتر برگزار كردن اجلاس كمك نمايد.

امروز جلسه اي با آقاي حسين رجبيان مدير عامل شركت نمايشگاه هاي همدان در خصوص سهم شهرداري در شركت و برنامه هاي آينده شركت داشتم و مقرر شد از محل جديد شركت نمايشگاهها ديدن داشته باشيم.

امروز در خصوص چگونگي پيدا كردن يك سرمايه گذار براي ايجاد سالن اسكواش هيئت در محل زمين استاديوم ملت (شهيد شمسي پور) بازديدي از محل به همراه آقاي صباغي داشتم.

امروز جلسه اي با آقاي سالمي در خصوص تنظيم نامه تعيين تكليف کورت شهرداری براي اداره كل ورزش استان داشتم.

امروز جلسه اي با خانم باقري مسئول روابط عمومي سازمان در خصوص چگونگي تنظيم گزارش عملكرد معاونتهای سازمان و نيز فرهنگسراها داشتم.

امروز در كميته آموزش شهروندي آخرين تغييرات دستور العمل كميته مصوب شد و مقرر شد در خصوص حق الزحمه ميهمانان مشاوران كميته سازمان برنامه ريزي كنند.

 

يكشنبه 29 مهر 1397

جلسه صحن شورا: امروز در ابتداي جلسه آقاي قراباغي در خصوص جلسه روز گذشته و مصوبات آن توضيحاتي را ارائه كردند آقاي كاوسي نيز در خصوص تدوين سند گردشگري صحبت كردند و اينكه فرهنگ اسلامي نيز در اجلاس معرفي گردد كه مقرر شد پيشنهادات براي دبيرخانه ارسال شود و نيز آقاي قراباغي مقرر شد با شهردار در اين رابطه صحبت و نظر ايشان را بگيرد.

در ادامه چهار نامه داشتيم:

نامه اول: در خصوص قرارداد بين شهرداري و وراث آقاي عظيمي در خصوص خريد هفت متر زمين واقع در خيابان فرهنگ بود كه مقرر شد كميسيون بودجه بازديد داشته باشد.

نامه دوم: تكرار نامه درخواست هيئت ورزش هاي نابينايان در خصوص قهرمانان پارا آسيايي بود كه مقرر شد نامه به شهرداري جهت اعلام نظر ارسال شود البته با نظر مساعد.

نامه سوم: صورت جلسه فرمانداري در خصوص مصوبات سهم بود كه بررسي شد و مقرر شد براي رفع مشكلات به كمسيون نظارت ارسال گردد.

نامه چهارم: در خصوص درخواست همدان نامه براي برگزاري جشنواره عكس شهروندي بود كه مقرر شد با نظر مساعد به کمیته آموزش شهروندي ابلاغ گردد.

در ادامه انجمن معتادان گمنام و مسئول روابط عمومي آنها در جلسه صحن حضور داشتند. اين مجموعه قبلا در دفتر كميسيون حاضر و مشكلات خود را مطرح و در خواست حضور در صحن را داشتند. در اين صحن ضمن معرفي كامل انجمن NA  و فعاليت هاي اين انجمن تقاضاي نصب بنر و پوستر براي معرفي انجمن در سطح شهر و فضاي واقع در باغ ايرانيان (چند مغازه وجود دارد) براي برگزاري جلسات خود را داشتند كه مقرر شد پيگيري شود.

امروز جلسه ايي با آقاي دكتر رضايي مدير اداره سلامت سازمان داشتم. ايشان بحث پیوست نگاری فرهنگي در سازمان را پي ميگيرند مقرر شد تغييرات خواسته شده در دستور العمل توسط ايشان انجام و همزمان بحث برگزاري كلاسهاي آموزشي نيز در دستور كار باشد.

امروز كميسيون خدمات شهري در خصوص  وظايف شهرداري در اين حوزه براي اجلاس گردشگري جلسه اي را برگزار كرد كه با پيگيري آقاي قراباغي مقرر شد جلسه اي مشترك بين اين كميسيون با كميسيون هاي سرمايه گذاري و فرهنگي باشد اما اهم مسائل آن در كميسيون خدمات شهري ادامه پيدا كرد.

امروز به عنوان ميهمان در جلسه كميسيون سرمايه گذاري شركت كردم. موضوع اصلي كميسيون بحث گردشگري و اجلاس گردشگري بود.

 

دوشنبه 30 مهر 1397

امروز اولين جلسه رسمي مختص به شوراي اجتماعي محلات در محل سازمان فرهنگي و اجتماعي برگزار شد. به نظر ميرسيد كه سازمان نسبت به انجام اين طرح ديد مثبتي ندارد. مقرر شد دو پيشنهاد مشخص سازمان جهت تعيين تكليف نحوه اجراي پرو‍ژه توسط شهرداري به صورت مكتوب ارائه گردد.

امروز جلسه شوراي فرهنگ عمومي در استانداري برگزار شد، تا استانداري رفتم ولي به دليل كمبود وقت در جلسه شركت نكردم. ساعت 11 با مدير كل اطلاعات جلسه داشتيم به همين دليل به شورا برگشتم و با ساير اعضا براي ديدار با مدير كل اطلاعات در محل كار ايشان حاضر شديم.

امروز جلسه خيرين كتابخانه ساز استان به ميزباني كميسيون فرهنگي  در محل سالن جلسات طبقه سوم شورا برگزار گرديد و محوريت آن نشست هاي كتابخوان و طرح  پايتخت كتاب بود كه مقرر شد جلسه اي با محوريت كميسيون و با دعوت از خيرين كتابخانه ساز، امور كتابخانه ها و ارشاد براي تعيين تكليف آن برگزار گردد.

امروز جلسه كميسيون ماده 7 به بازديد از پروژه هاي مختلف سطح شهر گذشت.  

 

سه شنبه 1 آبان 1397

امروز جلسه اي در دفتر آقاي صوفي و با حضور آقايان درگاهي، علي ضمير و خوشبخت در خصوص مسائل سازمان داشتيم. طرح شوراي اجتماعي محلات مطرح و شهردار اعلام كرد طرح در سازمان اجرايي مي شود. گرچه من معتقد هستم با بضاعت فعلي سازمان به دليل وجود عدم علاقه، عدم نيروي مناسب و كافي و عدم امكانات سرعت كار زياد خوب نخواهد بود ولي شهردار معتقد بود كه كار در سازمان اتفاق بیافتد و ظاهرا بعد از رفتن من در خصوص نيروها هم صحبت شده بود.

كميسيون فرهنگي: امروز كميسيون فرهنگي با دستور كار بررسي شيوه نامه حمايت از راه اندازي كسب و كارهاي فرهنگي (گذر فرهنگ و ادب) شروع شد. معاونت خدمات شهري طرحي را در اين رابطه با عنوان پاویون های شهري سازه هايي براي ايجاد فضاهاي گفتمان است طراحي كرده بودند. ميهمانان اداره كل ارشاد و جناب آقاي فروتن و خانم درويش نيز طرح خود را مطرح كردند و مقرر شد جلسه اي با محوريت سازمان فرهنگي، سازمان سيما و منظر و اداره كل ارشاد براي انتخاب محل و نيز برنامه ريزي براي محتواي گذر برگزار نمايند. در ادامه سازمان فرهنگي برخي از گزارشات برنامه هاي خود را در دو هفته گذشته ارائه نمود.

امروز از ساعت 12 تا 2 ديدار مردمي داشتم.

امروز در سالن جلسات سازمان سيما و منظر جلسه كميسيون ماده 7 با بررسي درخواست ها برگزار شد.  

صحن شورا:

 1. نامه اول در خصوص پاسخ فرمانداري به مصوبات بود كه قرائت شد و در خصوص يك مورد که موضوع كانكس بود، براساس يك طرح دوفوريتي مقرر شد شهرداري تعیین تكليف كيوسك هاي شهرنت را تا ده روز آينده انجام دهد و از آن تاريخ اعلام شد كه شورا در اين رابطه مسئوليتي ندارد.
 2. اين نامه در خصوص درخواست آقاي كاوسي براي الزام به ايجاد خزانه داري در شهرداري بود كه مقرر شد به عنوان تبصره ذيل بودجه 98 شهرداري از آنها خواسته شود.
 3. اين نامه در خصوص درخواست يك مالك براي بهره مندي از اعمال تخفيف 30 درصدي عوارض پروانه ساختماني به دليل همكاري با شهرداري در خصوص تملك املاك مسیری در پل هوایی خيابان 17 شهريور كه شهرداري اعلام كرده كه اولا اعطاي تخفيف به صورت موردي امكان نداشته و ثانيا مدارك چگونگي همكاري مساعدت نامبرده در حال بررسي است مقرر شد كه كليه مدارك و نتايج بررسي شهرداري در كميسيون بودجه بررسي شود.
 4. اين نامه در خصوص تفكيكي نيروي انتظامي و واگذاري سند زمين مربوط به پرديس سينمايي در پشت ميدان بار به شهرداري بوده كه 12 سال است از توافق گذشته ولي هنوز سند انتقال پيدا نكرده است. مقرر شد به شهرداري اعلام گردد كه طبق اظهار نامه رسمي حداكثر ظرف مدت يك ماه نيروي انتظامي نسبت به انجام متعهد است و انتقال نمايد و در ضمن شورا را از نتيجه كار مطلع نمايد.
 5. نامه بعدي در خصوص مشكل مالك ملكي واقع در خيابان پاستور بود كه با شهرداري مشكل داشته و در كميسيون حقوقي مطرح شده بود و كميسيون حقوقي معتقد بود كه خسارت تاخير تاديه شامل مالك نمي شود.
 6. موضوع بعدي در خصوص درخواست كمك مالي براي يكي از سركارگران پيمانكار امور خدمات شهرداري بود كه دچار سرطان معده شده و نياز به مساعدت از محل ماده 17 داشت (به مبلغ 10 ميليون تومان) كه با درخواست شهرداري موافقت شد.

در ادامه معاونت برنامه ريزي و نيز مديرعامل سازمان فاوا در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه سازمان فناوري و اطلاعات توضيحاتي را در صحن اعلام كردند اين مجموعه در خصوص فرايندسازی کارهای شهرداری در حوزه هاي مختلف مثل سيستم يكپارچه شهرسازي، سيستم يكپارچه اداري و مالي، سيستم كنترل پروژه، پرتال جامع شهرداري و ... در حال برنامه ريزي و عقد قرارداد با پيمانكاران است.

امروز بعد از پايان صحن جلسه اي با آقاي بادامي و در انتها با آقاي خوشبخت در خصوص فرآيند هاي كاري سازمان و نيز شوراي اجتماعي محلات داشتم.

 

چهارشنبه 2/8/97

امروز در كميسيون خدمات شهري با موضوع بررسي گزارش عملكرد سازمان سيما و منظر در ثبت پلاك منازل و بررسي گزارش عملكرد كنترل و نظارت و پيشگيري از تخلفات شركت كردم.

امروز در جلسه كميسيون نظارت و بازرسي و امور اداري با موضوع بازديد از سامانه 137 شهرداري شركت كردم. در اين جلسه گزارش عملكرد اجرايي مديريت سامانه 137 مطرح شد. سه پيشنهاد از طرف من ارائه شد:

 1. استفاده از ظرفيت سامانه 137 در بحث ارزيابي عملكرد مديران و پرسنل شهرداري با توجه به مشخص بودن ميزان كارايي آنها در سامانه
 2. كمك و تقويت و تكميل نيروهاي مورد نياز مديريت 137 براي انجام كار بهتر و دقيق تر
 3. تقويت افراد و اعضا سامانه به دليل اهميت كاري اين مجموعه.

گرچه اين سامانه هنوز به صورت رسمي افتتاح نشده و بيشتر در حوزه خدمات شهري شهرسازي است ولي تا امروز فعاليت و پيشرفت خوبي را داشته است.

امروز كميسيون حقوق با موضوع بررسي نامه ها شركت كردم.

امروز جلسه اي با خانم روحي مسئوليت مديريت بحران شهرداري همدان در خصوص برنامه هاي مجموعه داشتم.

امروز جلسه اي با آقاي آزاد رييس سازمان سيما و منظر در خصوص ميزان پيشرفت برخي از پروژه ايي كه از قبل راجع به آن صحبت شده بود و نيز برخي درخواست هاي شهروندان داشتم.

 

پنج شنبه 3/8/97

امروز جلسه اي با خانم بشيري رييس سابق هيئت اسكواش و نيز نماينده سرمايه گذار در خصوص كورت شهرداري داشتم.

امروز جلسه اي با دبير و كارشناس كميسيون و نيز آقاي صادقي در خصوص هماهنگي برنامه هاي كميسيون و  پيگيري برنامه ها داشتم  و مقرر شد در خصوص ايجاد تالار گفتگو، ايجاد كميته هاي زير مجموعه كميسيون و نيز پيشنهاد طرح و برنامه هاي قابل اجرا در سازمان فرهنگي با هم تبادل نظر و نتيجه را اعلام كنند.

امروز جلسه اي با اعضا هيئت رئيسه توان يابان صبح الوند و با حضور آقاي مهندس جليلوند در رابطه با مسائل و مشكلات اين مجموعه داشتيم و مقرر شد چند مورد زير مورد پيگيري قرار گيرد

 1. اشتغال توان يابان در پروژه هاي سرمايه گذاري بلوار ارم به صورت قيد در قرارداد.
 2. پيگيري موضوع اشتغال توان يابان در سامانه 137 شهرداري
 3. پيگيري متناسب سازي اتوبوس براي توان يابان در سطح شهر
 4. پيگيري عقد قرار داد براي تهيه لباس كار پرسنل خدمات شهري
 5. پيگيري واگذاري زمين و يا ساختمان جهت موسسه به صورت استيجاري بلند مدت.

امروز به همراه خانم روان بخش بازديدي از موكب پذيرايي از زائرين اربعين حسيني در محل فضاي كنار فرهنگسراي راه كربلا داشتم.

 

جمعه 4/8/97

امروز به انجام كارهاي شخصي پرداختم .

 


 


نظرات بازدیدکنندگان محترم
هیچ نظری یافت نشد
 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:    
آدرس ایمیل:    
متن نظر:    
   

 

کد امنیتی:  

 

 
 
جدیدترین عناوین خبری