آوا 18-2: مخالفت با طرح تفکیک باغ بزرگ پائین برج تندیس دره مرادبیک همدان
نسخه چاپی

روزنوشت هاي آرمان و اميد - سال دوم - هفته هجدهم- رضوان سلماسي – 22 دی تا 29 بهمن 97

دوستان عزیز و همراهان گرامی

مجموعه روزنوشتهای سال دوم کارم در شورا را، هر هفته تقدیم شما میکنم تا بتوانید با اطلاع از وقایع داخل شورا راهنمائی برای بهبود عملکرد من و شورای شهر باشید.

شهروندان گرامی

من امیدوار هستم که مجموعه این نوشته ها بتواند ابعاد دقیق تری از عملکرد شوراها را نشان دهد و چراغ راهی باشد برای تمام فعالین عرصه مدیریت شهری. لذا از تمام صاحب نظران دعوت میکنم که در این راه ما را یاری کنند. من و مجموعه همراهم همواره پذیرای نظرات و پیشنهادات شما در رابطه با مدیریت شهر هستیم.

 

شنبه 22 دی 97

امروز جلسه شوراي اجتماعي محلات ساعت 30/7 صبح در محل دفتر شهرداري منطقه 1 برگزار شد.

امروز در بخشي از جلسه تعرفه كه توسط كميسيون بودجه تشكيل شد شركت كردم.

امروز در جلسه كميسيون نامگذاري شركت كردم. مدت طولاني بود كه اين جلسه تشكيل نشده بود و قسمت اعظم آن در رابطه با تدوين مجدد دستورالعمل كميسيون بود كه توسط كميته انطباق تاييد نميشد و به طول انجاميد و بخشي از آن هم بدليل مشكلات شهرداري در انتصابات. به هر حال اين جلسه در دفتر معاونت خدمات شهري و به رياست معاون خدمات شهري برگزار شد.

امروز كميسيون فرهنگي جلسه اي با حضور مديركل ارشاد و معاونين ايشان و مديركل نهاد كتابخانه ها (خانم دكتر زارعي) و معاون ايشان و سازمان سيما و منظر و فرهنگي درخصوص پايتخت كتاب برگزار شد. در اين جلسه درخواست پيشنهاد پايتخت كتاب توسط همدان كه به همت اداره كل ارشاد آماده شده بود توسط شهردار همدان نيز امضاء شد تا به تهران ارسال گردد. درخصوص جهت نماهاي كتابخانه ها، كتابخانه سيار و برگزاري جلسه اي براي پايتخت كتاب توسط متوليان امر در همدان نيز صحبت و تبادل نظر شد.

امروز ساعت 30/4 كميته آموزش شهروندي در محل سازمان فرهنگي برگزار شد.

امروز فراكسيون امید شورا در دفتر حزب مردم سالاري درخصوص موضوع دكتر مولوي جلسه داشت.

 

يكشنبه 23 دی 97

امروز در صحن شورا نامه هاي زير بررسي شد:

1) موضوع شهربازي رنگين كمان. پيشنهاد شد مفاد نامه در قالب تفاهم نامه ارائه شود. قيمت، نحوه پرداخت، سقف و كف كارشناسي، طرح توجيهي اقتصادي خريد شهربازي و غيره نيز مشخص گردد.

2) صورتجلسه شماره 65، 66 و 67 فرمانداري همدان قرائت شد. درخصوص حق المشاوره اعلام شده بود كه بايد فرمانداري از وزارت كشور استعلام نمايد.

3) قرائت گزارش بازديد كميسيون نظارت و بازرسي از سازمان فناوري اطلاعات شهرداري همدان در حوزه برنامه ها و پروژه هاي اين سازمان كه توسط اينجانب نوشته شده بود، انجام شد.

4) بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان تقاضاي حضور در صحن شورا به منظور تعامل بيشتر هر دو نهاد را داشتند كه مقرر شد در اولين فرصت اتفاق بيوفتد.

5) در نامه بعدي موضوع پروانه ساختماني خانه كارگر كه مدت طولاني در صحن شورا مطرح شده بود مجدداً مطرح و با نامه شهرداري موافقت شد (مقرر شد پروانه ساختماني براي آن صادر شود).

6) پاسخ نامه درخصوص پرديس سينمايي كه توسط كميسيون حقوقي در جلسه قبل مطرح شده بود مجدداً مطرح و مقرر شد با نامه به شهرداري اعلام شود.

7) نامه اخذ بهاي خدمات از واحدهاي كسبي در كاربري هاي مغاير كه قبلاً نيز مطرح شده بود و مجدداً مطرح و سه بند ديگر به ان اضافه و مقرر شد با نامه به شهرداري ارسال شود.

8) نامه كميسيون معماري درخصوص مصوبات هيات چهار نفره در مناطق توانمندسازي قرائت و مقرر شد به شهرداري ارسال شود.

9) نامه مركز مطالعات درخصوص اصلاح طرح جامع فناوري قرائت شد. در اين نامه درخواست شده بود كه پيگيري طرح جامع فناوري تا به سرانجام رسيدن طرح جامع شهر به تاخير بيافتد كه مورد قبول واقع نشد. ضمناً مقرر شد كميسيون حقوقي نامه هاي يك سال گذشته را بررسي و نظر خود را در رابطه با راي فرمانداري به صحن شورا اعلام نمايد.

10) ضمناً دكتر مولوي پاسخ نامه بنياد شهيد را كه توسط معاون بهداشت و درمان استان امضاء شده بود در صحن مطرح كرد. بنياد شهيد تنها به فاصله يك روز پاسخ نامه شورا را داده بود و ضمناً به سوالاتي كه شورا اساساً مطرح كرده بود پاسخي نداده بود. 17/10/97 تاريخ ارسال نامه شورا به بنياد و 18/10/97 تاريخ پاسخ نامه بنياد شهيد بود كه توسط من موضوع مورد نقد قرار گرفت. در نهايت موجه بودن غيبت دكتر مولوي به راي گذاشته شد و با 5 راي ممتنع، يك راي مخالف (دكتر گياه شناس) و 5 راي مثبت موجه بودن مصوب نشد و نتيجه راي گيري به فرمانداري اعلام ميشود.

امروز ساعت  1جلسه اي در دفتر آقاي عراقي با حضور آقاي كاووسي و خانم نورالله زاده داشتم كه بخشي از آن مربوط به حوزه باغات همدان بود و همينطور نحوه صدور دستورالعمل ساخت و ساز در باغات و ديوار كشي آنها و مباحث توانمندسازي.

 

دوشنبه 24 دی 97

امروز جلسه كميسيون فرهنگي با موضوع بررسي طرح شهر آرماني ابن سينا و نيز مركز همكاري هاي بين المللي شهرداري همدان با حضور آقايان حضرت زاده، حسن محمدي و دكتر درگاهي برگزار شد. بدليل اهميت موضوع از همه اعضاء شورا دعوت بعمل آمد كه به هر حال همه شركت نداشتند. در مورد موضوع مركز همكاريها، مقرر شد چارت سازماني و نوع كاركرد مركز را شهرداري به شورا ارسال نمايد. درخصوص شهر آرماني ابن سينا مقرر شد موضوع با توجه به كمبود زمان براي درخواست طرح به صحن شورا ارسال گردد و آقاي درگاهي براي ارائه توضيحات در صحن حاضر باشند.

امروز جلسه اي در محل انجمن خيرين بيماران كليوي و اهداء عضو داشتم. آقاي گردان و كاووسي و در پايان آقاي قراباغي نيز حاضر شدند. مقرر شد در جلسه كميسيون فرهنگي براي معرفي انجمن از مجموعه دعوت بعمل آيد. درخصوص درخواست تجاري كردن ملك انجمن و پروانه ساختماني مركز بيماران هموفيلي در بيمارستان بعثت نيز مقرر شد برنامه هماهنگي جلسات را من پيگيري كنم. درخواستي درخصوص استفاده از بنرهاي تبليغاتي سطح شهر داشتند كه مقرر شد با سازمان سيما و منظر هماهنگ شود.

امروز جلسات جداگانه اي با آقايان علي ضمير و صادقي داشتم.

 

سه شنبه 25 دی 97

امروز صبح در جلسه تعرفه كه از صبح تا ظهر برگزار شد شركت كردم.

امروز از ساعت 12 تا 2 ديدار مردمي داشتم.

امروز جلسه صحن شورا در دفتر مهندس عراقي معاون استاندار با موضوع طرح جامع شهر همدان و با حضور شهردار، مديركل راه و شهرسازي، مديران استانداري و شهرداري برگزار شد. مشاور طرح جامع برنامه ها و مطالعات خود را درخصوص طرح جامع مطرح و به سوالات پاسخ داد. درخصوص پهنه بندي، ضوابط ارتفاعي، حفظ باغات و فضاي سبز همدان و توجه به شيب دار بودن همدان سوالاتي را مطرح كردم كه مشاور اعلام كرد كه به آنها توجه ويژه دارد. همينطور با حفظ بافت تاريخي همدان، اما به نظر ميرسيد درخصوص وضع موجود اطلاعات كافي و دقيقي در دست ندارند.

 

چهارشنبه 26 دی 97

امروز جلسه بودجه با موضوع بررسي تعرفه بهاي خدمات از ساعت 8 برگزار شد.

امروز در جلسه كميسيون ماده 7 شركت كردم. بحث اصلي بازديد منطقه اي بود. يكي از موضوعات مهم تفكيك باغ بزرگ پايين برج تنديس بود كه يك بلوار 45 متري و يك بلوار 18 متري از داخل آن عبور ميكرد كه من با آن كاملاً مخالف بودم.

 

پنجشنبه 27 دی 97

امروز در محل تالار قرآن و با نظر اساتيد طرح هاي المان تپه حاج عنايت كه به مسابقه گذاشته شده بود و به شهرداري ارائه شده بود بررسي ميشد كه من بازديدي از نمايشگاه آن داشتم. در اين ضمن با آقاي يوسفي نويد درخصوص تفكيك باغ پايين برج تنديس صحبت كردم و مقرر شد در اين رابطه جلسه اي با ايشان داشته باشم. همچنين با اقاي محمديان منصور درخصوص طرح جامع گردشگري دامنه شمالي الوند مصاحبه اي هم انجام دادم. با اقاي پنبه اي درخصوص ايجاد فضاي نشاط اجتماعي در همدان بازديدي هم از سازمان سرمايه گذاري و همچنين دفتر مطالعات داشتم. در مورد پروژه فرهنگ نيز با طراح آن صحبت كردم.

امروز جلسه اي در دفتر آقاي گردان و با حضور سرمايه گذار مركز بيماران هموفيلي و شهردار منطقه 1 و خانم دكتر شكري داشتم و مقرر شد جهت احداث مركز مذكور شهرداري همكاري نمايد.

 

جمعه 28 دی 97

امروز تصميم به كوهنوردي گرفتم ولي متاسفانه زانو درد اذيت كرد و از نيمه راه برگشتم و در عوض در اختتاميه سومين المپياد فرهنگي ورزشي اعضاي شوراي شهر و مديران شهرداري با عنوان جام سردار شهيد حسين همداني شركت كردم. امروز بخش غير آبي مسابقه برگزار گرديد. خوشبختانه تعداد خوب و قابل قبولي از مديران شهرداري شركت كردند.

خوشبختانه بارش برف از عصر امروز شروع شد. بنابراين مسابقات مديران شهرداري تاثيري در خدمت رساني آنها در سطح شهر نداشت. بعلت بارش برف فراوان با اقاي توتونچي معاونت فضاي سبز سازمان سيما و منظر بازديد شبانه از سطح شهر داشتم. معاونت خدمات شهري و معاونين ايشان در مناطق و ساير نيروها و پرسنل شهرداري با توجه به حجم بالاي برف تا پاسي از شب به ارائه خدمت پرداختند كه قابل تقدير است.


 


نظرات بازدیدکنندگان محترم
هیچ نظری یافت نشد
 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:    
آدرس ایمیل:    
متن نظر:    
   

 

کد امنیتی:  

 

 
 
جدیدترین عناوین خبری