بیانیه چهارمین همایش توسعه حزب اراده ملت ایران - شعبه استان همدان
نسخه چاپی

26 ام بهمن سال 1396 خورشیدی

با یاد حق

حزب اراده ملت ایران – شعبه استان همدان افتخار دارد چهارمین همایش سالانه خود با محور توسعه را با عنوان "توسعه پایدار و صلح " برگزار کند. این همایش های سالانه در پی این بوده اند که با رویکردی علمی و مردمی مسئله توسعه را واشکافی کرده و بعنوان بخشی از راهکارهای مطلوب برای برون رفت از بحران های موجود پیش روی جامعه ایران قرار دهد. امسال با توجه به اوضاع منطقه ای و با توجه به شرایط داخلی عنوان توسعه پایدار و صلح برای این همایش انتخاب شده است تا هم بر اهمیت مقوله صلح پافشاری شود و هم توجه همگان را به رویکردهای محیط زیستی جلب نماید. در این راستا حزب اراده ملت ایران موارد زیر را به همه شهروندان و مدیران متذکر میگردد:

  1. شرایط کشور در حوزه محیط زیست به حد بحرانی رسیده است. مسئله آب، آلودگی هوا و ریزگردها، فرسایش خاک، فشار شدید بر منابع طبیعی و مسائل دیگر هر روز مشکلات بیشتری را برای ما ایجاد میکنند و در این میان اقشار متوسط و ضعیف بیشترین صدمه را متحمل میشوند.شیوه زندگی ایشان که سالها بطور موفقی پاسخگوی معیشت ایشان بوده است دستخوش تغییر قرار گرفته است و بیم آن میرود که باعث فروپاشی معیشتهای متکثر جوامع محلی گردد. لذا لازم است حل این مشکلات در اولویت تمام بخشهای جامعه مدنی و حاکمیت قرار گیرد.
  2. گسست نسلی و شکاف عمیقی که نسل‌های جامعه را از یکدیگر دور می‌کند، یکی از بزرگترین تهدیدات و موانع در مسیر آشتی، سازش و صلح در جامعه است. آمادگی برای تغییر و انعطاف‌پذیری، همچنین پذیرش الگوها و ارزشهای نسل جدید در کنار احترام و ارج نهادن به تجارب پربار و گرانقدر نسل‌های پیشین و راهبرد همدلی بین نسلی، حرکت به سمت جامعه‌ای یکپارچه‌تر را رقم خواهد زد.
  3. تنش های قومیتی، مذهبی و طبقاتی بطور روز افزونی افزایش یافته‌اند و تهدیدی برای جامعه ایران محسوب میشوند. پرداختن به مقوله صلح و یافتن راهکارهائی برای تحقق و پایداری آن لازم است در دستور کار نهادهای مدنی و حاکمیتی قرار گیرد.
  4. بروز جنگهای نیابتی و فرسایشی در منطقه از توان عمومی کشورهای خاورمیانه برای رسیدن به توسعه مطلوب کاسته است و شرایطی را فراهم کرده که سود آن فقط به کشورهای حلقه اول نظام سرمایه داری میرسد. برای برون رفت از این شرایط شناخت سیاستهای جهانی و دقت نظر در موضع گیری های ملی و منطقه ای بسیار ضروری است و باید مدنظر تمام دولتمردان قرار گیرد.
  5. در فرایند توسعه بسیاری از جوامع محلی دستخوش تغییر میگردند - با ایجاد یک سد یا کارخانه در منطقه، بسیاری از مشاغل تغییر میکنند و بسیاری از زمینها تغییر کاربری میدهند – لذا لازم است تدابیری اندیشیده شود تا هم تبعات اجتماعی و فرهنگی پروژه های بزرگ سنجیده شود و هم برای افراد و جوامع آسیب پذیر راهکارهای مناسب و جایگزین پیشنهاد گردد.
  6. توسعه یک فرایند وارداتی نیست. برای توسعه در وهله اول باید به تجربیاتی که در طی سالها و قرن ها انباشته شده اند توجه کرد. برنامه های توسعه‌ای اجرا شده در صد سال اخیر اکثرا وارداتی بوده اند و لذا نه تنها با خود، پیشرفت و صلح را به ارمغان نیاورده اند بلکه منجر به ضد خود شده و میزان تنشها و منازعات را افزایش داده اند. لذا لازم است که روشنفکران محلی و مدیران با ایجاد هسته های کاری بدنبال راهکارهائی منطبق با شرایط کشور و جامعه ما باشند.
  7. صلح واقعی زمانی بروز میکند که وابستگی و تعامل متقابل وجود داشته باشد. ایجاد شرایط ارتباطی و اقتصادی مناسب بین ملتهای منطقه میتواند پیش‌درآمد صلحی فراگیر در منطقه باشد. لذا لازم است در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای، به مرزبندی‌های جغرافیایی کمتر پرداخته شود و حداکثر تلاش برای ارتباطات منطقه‌ای صورت گیرد
  8. تدریجی بودن و متکثر بودن فرایند توسعه یک اصل خدشه ناپذیر در توسعه درونزاست. لذا باید توجه ویژه ای به الگوهای متنوع و متکثر توسعه شود و از توسعه دستوری و سریع پرهیز نمود.
  9. و در نهایت در شرایط فعلی و برای ایجاد زمینه های صلح میتوان از عناصری در حوزه ورزش و گردشگری بهره گرفت و این دو پدیده مدرن را به خدمت صلح درآورد تا در کنار سه مقوله آموزش، گفتگو و علم که زیرساختهای صلح پایدار را ایجاد مینمایند، به صلحی مطلوب و پایدار دست یافت.

حزب اراده ملت ایران- شعبه استان همدان

بهمن 1396 خورشیدی

 

بیانیه های قبلی:

بیانیه های همایش های سالانه حامای همدان


 


نظرات بازدیدکنندگان محترم
هیچ نظری یافت نشد
 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی:    
آدرس ایمیل:    
متن نظر:    
   

 

کد امنیتی:  

 

 
 
جدیدترین عناوین خبری