تاریخ درج خبر: 1396/02/26

انصراف زهره آشتیانی از شرکت در انتخابات شورای شهر

کد خبر: 1557

زهره آشتیانی از شرکت در انتخابات شورای شهر انصراف داد

 

زهره آشتیانی در کانال تلگرامی خود نوشت: به همراه بزرگمرد اخلاق، مهندس حقاني در فرمانداري تهران حضور پیدا کردیم و از .ادامه حضور در انتخابات انصراف داديم
.باشد كه پيروز ميدان باشيم