تاریخ درج خبر: 1396/02/29

حسن روحانی، پیروز قاطع انتخابات ریاست جمهوری

کد خبر: 1581

نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد.

 


وزارت کشور نتیجه اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری را از ۳۸۹۱۴۴۷۰ رای صحیح به این ترتیب اعلام کرد:
روحانی: ۲۲۷۹۶۴۶۸
رئیسی: ۱۵۴۵۲۱۹۴
میرسلیم: ۴۵۵۲۱۱
هاشمی‌طبا: ۲۱۰۵۹۷