تاریخ درج خبر: 1396/03/07

محسن قیطاسی مسئول کمیته عضوگیری حزب اراده ملت مرودشت شد

کد خبر: 1627

محسن قیطاسی مسئول کمیته عضوگیری حزب اراده ملت مرودشت شد

 

طی حکمی از سوی اسفندیار دهقان ناصرآبادی دبیر حزب اراده ملت ایران شعبه مرودشت ، محسن قیطاسی به عنوان مسئول کمیته عضوگیری حزب حاما در شهرستان مرودشت منصوب شد.

در بخشی از متن حکم صادره  از سوی دبیر حامای شعبه مرودشت برای محسن قیطاسی آمده است که با توجه به لزوم توسعه کار تشکیلاتی حزب اراده ملت ایران در هر دو زمینه کمی و کیفی و اهمیت عمق بخشیدن به فرهنگ تحزب در جامعه و نظر به سوابق مثبت جنابعالی بدینوسیله شما را به عنوان مسئول کمیته عضوگیری حزب اراده ملت ایران شعبه شهرستان مرودشت منصوب مینمایم.