تاریخ درج خبر: 1396/03/21

مجمع عمومی سالیانه شهرستان همدان

کد خبر: 1654

سومین مجمع عمومی حامای همدان

 

22 خردادماه ساعت 6:30 در دفتر حزب اراده ملت ایران شعبه همدان مجمع عمومی شهرستان همدان و مجمع عمومی شاخه جوانان حامای همدان برگزار میشود. در این مجمع جوانان برای تشکیل هیات اجرایی سه نفره رقابت خواهند کرد و در سطح شعبه برای تشکیل ترکیب هیات اجرایی با 9 نفر عضو اصلی، سه نفر علی البدل و یک بازرس اصلی و یک علی البدل به سمت انتخابات خواهند رفت.