تاریخ درج خبر: 1397/02/19

اندیشه های سیاسی سعدی

کد خبر: 1858

نشست هفتگی حامای همدان - سخنران سردار فارسی - سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97

 

حامای همدان این هفته پای صحبت های آقای سردار فارسی دانش آموخته علوم سیاسی نشست تا با خوانش ایشان از اندیشه های سیاسی سعدی آشنا شود. در این جلسه جناب صفری دبیر انجمن سعدی پژوهی نیز حضور یافتند و ابیاتی از سعدی را قرائت فرمودند.

خلاصه سخنرانی آقای فارسی: