تاریخ درج خبر: 1397/02/25

مشروطه در همدان - با محوریت سردار یارمحمدخان

کد خبر: 1860

نشست هفتگی حامای همدان - سخنران: مراد سالاریاری - سه شنبه 25 اردیبهشت 97

 

حامای همدان این هفته پای صحبت های مراد سالاریاری از نوادگان سردار مشروطه یارمحمدخان نشست .

 

برنامه های قبلی مرتبط:

برنامه پنجم: اندیشه های سیاسی سعدی سخنران: سردار فارسی - سه شنبه 18 اردیبهشت 97

برنامه چهارم: شورای شهر: اصول گرایانه یا اصلاح طلبانه؟ سخنران: افشین فرهانچی - سه شنبه 11 اردیبهشت 97

برنامه سوم: بحران آب سخنران: ابولقاسم سوزنچی - سه شنبه 4 اردیبهشت 97

برنامه دوم: گسست بین نسلی: فرصت ها و چالش ها سخنران: حمید خاورزمینی - سه شنبه 28 فروردین 97

برنامه اول: صلح را باید از کودکی آموخت سخنران: علیرضا قدیمی - سه شنبه 21 فروردین 97