تاریخ درج خبر: 1397/03/23

دومین مجمع عمومی تهران روز 30 خرداد برگزار میگردد

کد خبر: 1868

به گزارش بازرس شعبه تهران

 

دومین مجمع عمومی شهرستان تهران حزب عصر روز 30 خرداد برگزار میگردد. بعد از 6 ماه از تشکیل هیات اجرائی موقت شعبه تهران و بدنبال احراز وضعیت اعضا حزب در این شهرستان، انتخاب اعضا هیات اجرائی 15 نفره تهران صورت خواهد گرفت.