تاریخ درج خبر: 1397/03/29

آسیبشناسی مدیریت تولیدات دامی در مسیر توسعه پایدار و ارتقا سلامت جامعه

کد خبر: 1871

سخنران: اعظم بهمنی - سه شنبه 29 خرداد 97

 

به مناسبت روز جهانی دامپزشکی و در راستای شعار امسال این سازمان – نقش دامپزشکی در توسعه پایدار جهت بهبود معاش، امنیت و ایمنی غذائی – خانم دکتر اعظم بهمنی در جلسه سخنرانی هفتگی شعبه همدان به ایراد سخنرانی پرداختند.

در انتهای سخنرانی ایشان آقای دکتر سهرابی از متخصصین دامپزشکی استان همدان نیز بیانات خود را به سمع حاضران رسانیدند و نهایتا جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.