تاریخ درج خبر: 1397/03/30

دومین مجمع عمومی حامای شهرستان تهران برگزار گردید

کد خبر: 1873

مجمع عمومی نوبت دوم حامای تهران

 

دومین مجمع عمومی حامای شهرستان تهران برگزار گردید.

با گذشت نزدیک به یکسال از پایان دوره هیات اجرائی دوره اول حامای تهران، روز چهارشنبه اعضا دفتر تهران حزب گرد هم آمدند تا هیات اجرائی جدید خود را انتخاب کنند. در زمستان سال قبل مجمع عمومی تهران بعلت به حد نصاب نرسیدن اعضا نتوانست بصورت رسمی تشکیل گردد و هیات اجرائی با حکم دبیرکل انتخاب شد. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و بعد از اخذ مجوز از فرمانداری تهران برای ایجاد دفتر فرعی در شهرستان تهران، مجمع عمومی نوبت دوم تشکیل شد و نهایتا افراد زیر بعنوان هیات اجرائی شهرستان تهران با رای جمع و بر اساس نظر هیات اجرائی حزب برگزیده شدند:

اعضا هیات اجرائی:

آقایان: حمزه، قادری، سمائی، آقایاری، اخوان، بیگی، منصوری، مقدم، سعیدی، بها الدین پور، جامعی، شاملو، توحیدلو و سرکار خانم قاسمی

اعضا هیات بازرسی:

آقایان: کبیری پرویزی و مهینی