تاریخ درج خبر: 1397/07/07

مدیر روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز کنار گذاشته شد

کد خبر: 1926

به بهانه اشتباهی سهوی در یک بیلبورد به مناسبت دفاع مقدس

 

هفته گذشته از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شیراز در بیلبوردی در میدان نمازی، عکس سربازانی بر فراز یک کوه همراه با شعری از علی دامغانی کار شد. بعدا مشخص شد که عکس کار شده در بیلبورد برداشته و دستکاری شده عکس سربازان اسرائیلی است. طبعا قصور و بی دقتی رخ داده بود. لذا هم شهرداری و هم شورای شهر از این بابت از همه مردم شیراز پوزش خواستند و قول پیگیری ماجرا را دادند. در این میان مسوول روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری نیز برکنار گردید. اما در ادامه و با استفاده از بهانه ایجاد شده، آقای محمدجواد کشاورز مسوول روابط عمومی و بین الملل شهرداری که رابطه اداری مستقیمی با سازمان فرهنگی اجتماعی ندارد فقط به صرف ارتباط دوستانه با  محمد شعبانی از منصب خود کنار گذاشته شد. طبق مقررات اداری شهرداری شیراز سازمانهای تابعه زیر نظر شهردار هستند و روابط عمومی شهرداری کل مسئولیتی در مورد این سازمانها و بیلبوردهای متعلق به این سازمانها ندارد.

آقای محمدجواد کشاورز از اعضا شورای مرکزی حزب اراده ملت است و آقای شعبانی نیز قبلا عضو حزب اراده ملت ایران بوده اند.