تاریخ درج خبر: 1397/07/14

هفدهمین شماره نشریه داخلی حزب منتشر شد

کد خبر: 1934

این شماره به همت شاخه جوانان حامای اهواز منتشر شده است

 

در این شماره میخوانیم:

ایران بدون بازنشستگان: علی جمشیدی

دو ابرچالش جریان اصلاحات: محمدمهدی تقی لو

زن و قدرت: ریحانه رهبری

چتر، سوراخ است: لیلا بیرونی

و

اخباری از گوشه و کنار حزب

 

نسخه PDF نشریه داخلی شماره 17

/myfilenews/mosalsal17.pdf