تاریخ درج خبر: 1397/07/20

نامزدهای هیات بازرسی حزب اراده ملت ایران

کد خبر: 1938

جهت مجمع عمومی فوق العاده حزب در 27 مهر ماه 1397