تاریخ درج خبر: 1397/07/21

مفهوم جدید ملت

کد خبر: 1944

سلسله نشستهای علل ناکامی مشروطه خواهی در ایران- دفتر مشهد - نشست دهم - یکشنبه 22 مهر

 

نشست دهم هم خوانی کتاب مشروطه ایرانیروز یکشنبه 22 مهر در دفتر حزب در شهرستان مشهد برگزار میگردد.

این سلسله نشستها که به همت اعضا دفتر مشهد حزب برگزار میگردد، به بررسی علل ناکامی جنبش مشروطه خواهی در ایران میپردازد.

حضور همه کنشگران سیاسی و اجتماعی در این برنامه آزاد است.

آدرس: مشهد - خیابان سناباد - بین سناباد 58 و چهاراه راهنمائی - پلاک 746