تاریخ درج خبر: 1397/07/28

شورای سیاستگذاری حامای استان گلستان تشکیل شد

کد خبر: 1960

روز جمعه 27 مهر ماه با حضور نماینده ارشد حزب صورت گرفت

 

روز جمعه 27 مهر ماه و ساعاتی قبل از برگزاری کنگره نهم حزب نمایندگان چهار دفتر حزب در استان گلستان گرد هم آمدن تا در حضور نماینده ارشد حزب رضا قاسم پور هشتمین شعبه استانی حزب را تشکیل دهند.

حزب در استان گلستان چهار دفتر فعال در شهرهای گرگان، آزادشهر، بندر گز و علی آباد کتول دارد.

در این جلسه دبیر و قائم مقام دبیر استان انتخاب شدند. بدین ترتبی علی شریفی از گرگان بعنوان دبیر و محمد تقی میرزائی بعنوان قائم مقام دبیر استان برگزیده شدند.