تاریخ درج خبر: 1397/12/01

مجمع عمومی حزب اراده ملت شعبه زنجان برگزار شد

کد خبر: 2053

چهارمین مجمع عمومی حامای زنجان برگزار شد.

 

به گزارش حامانیوز چهارمین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران دفتر زنجان و اولین مجمع عمومی شاخه جوانان شهرستان زنجان برگزار شد.

بخش عمومی مراسم با حضور جناب آقای برقراری نماینده مرکزی حزب و آقای تقیلو نماینده شاخه جوانان مرکزی و دبیران احزاب اصلاحطلب استان زنجان برگزار شد. 

در این مراسم رییس خانه احزاب جناب اقای کریمیان،آقای مجید خلفی دبیر شعبه استانی حاما زنجان، آقای رسول بیات دبیر حزب همبستگی و آقای دکتر رئوف طاهری به سخنرانی پرداختند.

در ادامه پیام ارسالی دبیرکل حزب جناب اقای دکتر احمد حکیمی پور برای چهارمین مجمع عمومی دفتر زنجان و اولین مجمع عمومی شاخه جوانان قرائت شد . 

پس از پایان بخش عمومی مجمع و شروع بخش داخلی انتخابات هیئت اجرایی دفتر زنجان و شاخه جوانان به ریاست آقای داریوش محمدی قائم مقام شعبه استان و نماینده کمیته تشکیلات مرکزی برگزار شد و ترکیب هیئت اجرایی از میان کاندیدا ها توسط اعضای حزب انتخاب شدند.