تاریخ درج خبر: 1398/06/09

اولین مجمع عمومی حزب اراده ملت ایران در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد/اعضای هیئت اجرایی مشخص شدند

کد خبر: 2212

اولین مجمع عمومی حاما در شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.

 

به گزارش حامانیوز به دنبال صدور حکم از سوی احمد حکیمی پور دبیرکل و مجوز فعالیت از سوی فرمانداری بوئین زهرا، صبح روز پنج شنبه ۷ شهریور ۹۸ با حضور نماینده فرماندار، نماینده حزب، اعضاء و برخی شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی اولین مجمع عمومی برگزار و دفتر حزب در شهرستان بوئین زهرا راه اندازی شد.

در این جلسه ابتدا برای انتخاب هیئت اجرائی و بازرس رأی گیری کتبی به عمل آمد، در نتیجه به ترتیب
۱. ایرج اینانلو شویکلو
۲. عباس احمدی
۳. محمد رضایی زاده
۴. میترا زرآبادی
۵. نبی اله اینانلو شویکلو
به عنوان اعضاء اصلی هیئت اجرائی و
۱. وحید نظامی پاکدهی
۲. سیدحسن حسینی
به عنوان اعضاءعلی البدل هیئت اجرائی انتخاب شدند.

در ادامه برای انتخاب بازرس رأی گیری کتبی به عمل آمد که در نتیجه
آقای محمد نموداری به عنوان بازرس اصلی و آقای عین اله اینانلو شویکلو به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.