تاریخ درج خبر: 1398/06/15

رئیس کمیته تشکیلات حزب اراده ملت شعبه قزوین منصوب شد

کد خبر: 2218

برخی ارکان حامای قزوین در احکامی جداگانه منصوب شدند.

 

به گزارش حامانیوز رئیس کمیته تشکیلات حزب اراده ملّت ایران در قزوین انتخاب شد
هیات اجرائی حامای قزوین آقای مهندس رامین امین زاده را به عنوان رئیس کمیته تشکیلات حزب اراده ملّت ایران دفتر قزوین برگزید.
همچنین در این جلسه مسئولین برخی کارگروه های حامای قزوین انتخاب شدند که این افراد به شرح ذیل می باشند:
مهدی علی پناهی رئیس کارگروه آب و منابع طبیعی
 سمیه قلی بیگی رئیس کارگروه توان یابان
میترا زرآبادی رئیس کارگروه رسانه