تاریخ درج خبر: 1398/06/28

جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت روز جمعه برگزار خواهد شد

کد خبر: 2228

در این جلسه رییس ستاد انتخابات حاما تعیین می گردد.

 

به گزارش حامانیوز جلسه شورای مرکزی حزب اراده ملت روز جمعه برگزار خواهد شد

در این جلسه راهبردهای حزب در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی که در نشست اعضای ارشد حزب(پلنوم) تصمیم گيرى شد، تبیین می شود.
 در این جلسه رییس ستاد انتخابات حاما تعیین می گردد.
همچنین تحلیلی از آخرین موضوعات سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور توسط رییس دفتر سیاسی حزب تشریح خواهد شد.
در پایان نیز مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی حزب گزارشی از عملکرد یکساله خود با توجه به پایان دوره مسئولیتش ارائه خواهد داد.