تاریخ درج خبر: 1398/07/10

مجمع عمومی حزب اراده ملت دفتر شهرستان شهریار برگزار شد/علی عبدی دبیر حامای شهریار شد

کد خبر: 2239

مجمع عمومی حزب اراده ملت دفتر شهرستان شهریار برگزار شد.

 


به گزارش حامانیوز روز سه شنیه با حضور اکثریت اعضای حزب اراده ملت شعبه دفتر شهرستار شهریار انتخابات اعضای هیئت اجرایی حاما برگزار شد که اسامی ذیل به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخاب شدند:
علی عبدی
حمید رنجبر
سعید بیگلری
علی اکبر الوندی
راحله اسماعیل خانی
حجت الاسلام سید محمد صدیقی
مهدی محسن پور
همچنین آقای امیر توسلی به عنوان بازرس انتخاب شدند.
در پایان نیز با اکثریت رای اعضای هیئت اجرای جناب آقای علی عبدی به عنوان دبیر حزب اراده ملت دفتر شهریار انتخاب شد.
گفتنی است در این جلسه جناب آقای هادی اخوان به عنوان نماینده دفتر مرکزی در جلسه حضور داشت.