تاریخ درج خبر: 1398/07/16

در احکامی جداگانه مسئول هماهنگی کارگروه مطالعات خاورمیانه و مسئول تشکیلانی پهنه جنوب کشور مشخص شدند

کد خبر: 2241

در حکمی از سوی سرپرست کمیته تشکیلات اسفندیار دهقان ناصرآبادی مسئول پهنه جنوب کشور شد.

 

به گزارش حامانیوز در احکامی جداگانه از سوی دکتر احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت و سرپرست کمیته تشکیلات حاما،جناب اقای اسفندیار دهقان ناصر آبادی به عنوان نماینده و مسئول هماهنگ کننده کمیته تشکیلات حزب اراده ملت در پهنه جنوب کشور شامل استان های فارس،خوزستان،بوشهر،کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان به مدت یکسال منصوب شد.
همچنین در حکمی دیگر از سوی دبیرکل حاما جناب آقای ادریس محمدی به عنوان مسئول هماهنگی کارگروه مطالعات خاورمیانه ذیل کمیته مباحث بنیادین به مدت یکسال منصوب شدند.