منشور اخلاقی
منشور اخلاقی
 
 

منشور اخلاقی اعضای  حزب اراده ملت ایران

 

  اعضای حاما کرامت انسانی را باور داشته و با عنایت به شانیت انسان، در جهت شکوفایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تمامی افراد جامعه تلاش می‌کنند.

 

  اعضای حاما  صداقت را در رفتار، گفتار و منش خود رعایت می‌نمایند و در مسیر معرفی، تبلیغ، ترویج و ارتقای حزب از هرگونه دروغ و بی‌صداقتی می‌پرهیزند.

 

  اعضای حاما در برابر گفتار، رفتار و تصمیمات خود به دیگر اعضای حزب و افراد جامعه پاسخگو هستند و از آلودگی به  هرگونه فسادی پرهیز می‌کنند.

 

  اعضای حاما سرمایه‌های هستی چون منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی و نیروی‌انسانی را سرمایه‌های بشر دانسته و در مسیر فعالیتهای خود، در حفظ این منابع  و همینطور اموال و منابع حزب خواهند کوشید.

 

  اعضای حاما خود را در برابر هواداران، مردم و جامعه مسئول می‌دانند و به تعهدات خود در حزب وفادار مانده و در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با حزب، تجاربشان را به دیگر اعضا منتقل خواهند نمود.

 

  اعضای حاما به حریم خصوصی انسان‌ها احترام می‌گذارند و تمام تلاش خود را  برای حفظ اطلاعات و مستندات حزب، و همینطور اسناد اعضا، از گزند دست‌اندازی‌های بداندیشانه مصروف می‌دارند.

 

  اعضای حاما همدلی را در برابر یکدیگر و دیگر انسانها پیشه کرده و در راستای پیشبرد اهداف حزب و ارتقای آن، خالصانه و با حسن‌نیت به یکدیگر و به تک‌تک اعضا یاری خواهند رساند.

 

  اعضای حاما انسجام را در هدف،گفتار و رفتار خود حفظ نموده و جهت شفاف نمودن مواضع و معیارهای حزب  برای همگان، تمام تلاش خود را به خرج خواهند داد.

 

  اعضای حاما مکلف می‌شوند سازمان را در کوتاهترین زمان، از هرآنچه که حزب، هواداران، مردم، کشور یا جامعه‌ی انسانی را تهدید می‌نماید آگاه سازند و در رفع آن تلاش پیگیرانه نمایند.

 

  اعضای حاما  متعهد می‌شوند هرگاه توان خود را برای ادامه پذیرش مسئولیت  در حزب از دست دادند با کمال صداقت مراتب را طبق قوانین به مقامات حزب گزارش نمایند.

 

  اعضای حاما در همه شرایط،  منافع ملی و مردمی را بر منافع حزبی و جناحی خود ترجیح  خواهند داد.

 

  اعضای حاما در مسیر حرکت خود، عدالت را سرلوحه خویش قرار می‌دهند، چنانکه جنسیت، مذهب، نژاد، قومیت و ملیت موجب اِعمال تبعیض در راستای فعالیت‌هایشان نخواهد شد.

 

  اعضای حاما مولفه زمان را ارج نهاده و خدمات اصلاحگرانه‌ی خود را به حزب، جامعه و نوع بشر با بالاترین میزان بهره‌وری ارائه خواهد نمود.

 

  اعضای حاما ادب و احترام را منش خود قرار داده و از خشونت، تخریب، فریب، تخطئه، توهین، تحقیر، تفرقه، بدخواهی و خصومت‌ورزی در حق یکدیگر و دیگر ابنای بشر می‌پرهیزند.

 

 

این منشور در 14بند جهت اعضای حاما تدوین شده است. بدیهیست مفاد منشور برخوردار ازیکپارچگی است و تعهد همزمان به مواد 14‌گانه‌ی منشور، برای تمامی متعهدان توصیه می‌شود.

 


اخبار برگزیده