کنگره ها
کنگره ها

 

کنگره ها و پلنوم های حزبی

نوبت

تاریخ

محل

برنامه

شعار

کنگره اول

تابستان 1376

منزل شخصی

اقدام برای تاسیس حزب

-

کنگره دوم

پائیز 1377

کانون توحید

انتخاب ارکان حزب

-

کنگره سوم

اردیبهشت 1380

فرهنگسرای شفق

بررسی چگونگی حضور در انتخابات ریاست جمهوری

اراده ملت،

حاکمیت ملت

پلنوم اول

 

تابستان 1381

تالار حاتم تهران

تصمیم گیری در مورد وضعیت حزب

-

کنگره چهارم

بهمن 1387

مجتمع ایران زمین

انتخابات ارکان

انسجام تئوریک،

انضباط تشکیلاتی،

کادر همه جانبه

کنگره پنجم

بهمن 1391

مجتمع فرهنگی الهادی

انتخابات ارکان

نحوه ورود در انتخابات ریاست جمهوری

حاکمیت ازآن ملت است،

وفاق ملی در پرتو قانون اساسی،

اصلاح طلبی از طریق تحزب فراگیر

کنگره ششم

اسفند 1392

سالن تلاش وزارت کار

برنامه ریزی برای گسترش کمی و کیفی تشکیلات

تغییر و توسعه با اراده ملت

کنگره هفتم

اسفند 1393

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

انتخابات ارکان

حاکمیت قانون؛

برنامه‌ریزی صحیح؛

مدیریت شایسته

کنگره هشتم

بهمن 1395

پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

انتخابات ارکان

نظم گفتمانی،

عملکرد اخلاقی،

ضابطه مندی

پلنوم دوم

تیر 1397

تالار مروارید تهران

تعیین برنامه حزب

-

کنگره نهم

؟

؟

مجمع عمومی ترمیمی

توسعه درون زا،

مردمسالاری اجتماعی،

همبستگی ملی


اخبار برگزیده