کارگروه ها
کارگروه ها

 

کارگروه های حزب

با توجه به گسترش حزب و لزوم کار تخصصی در حوزه های مختلف حکومت داری و ایفای نقش نظارتی مناسب از طرف حزب نسبت به ارکان حکومت، لازم دیده شد که در کنار کمیته های اصلی حزب (که معمولا نگاه به درون حزب دارند)، تشکیلاتی با عنوان کارگروه راه اندازی گردد ( با نگاه به بیرون حزب و حکومتداری مطلوب). در حال حاضر در حزب کارگروه های زیر وجود دارد و به ایفای نقش میپردازند:

  1. کارگروه مدیریت شهری و روستائی
  2. کارگروه رسانه
  3. کارگروه سلامت
  4. کارگروه محیط زیست
  5. کارگروه آب
  6. کارگروه مطالبات و سند جوانان
  7. کارگروه توان یابان
  8. کارگروه ورزش
  9. کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
  10. کارگروه زنان

 


اخبار برگزیده