رسانه های حزبی
رسانه های حزبی

 

رسانه های حزبی

سایت رسمی حاما: این سایت با مسئولیت محسن ابراهیمی و افشین فرهانچی به انعکاس اخبار حزب و مستندات حزبی میپردازد.

هفته نامه اراده ملت: این نشریه کاغذی مجوز انتشار خود را در پائیز سال 1396 با مدیر مسوولی بهمن کبیری پرویزی در یافت کرده است و شماره صفر آن در اسفند ماه سال 1396 منتشر شده است. شماره 1 این نشریه در خرداد 1397 رونمائی خواهد شد.

نشریه داخلی حاما: این نشریه با نظارت خانم زهره رحیمی منتشر میشود و در حال حاضر دوره سوم انتشار خود را میگذراند. دوره سوم این نشریه توسط جوانان حزب تهیه میشود. از این نشریه تا پایان سال 1396 دوازده شماره منتشر شده است.

کانال تلگرامی حاما نیوز: این کانال با مسئولیت آقای محسن ابراهیمی منعکس کننده اخبار رسمی حزب اراده ملت ایران است.

کانال تلگرامی پیام های حزب اراده ملت ایران: این کانال با مسئولیت خانم زهره رحیمی پیام های عمدتا آموزشی حزب را منتشر میکند.

 


اخبار برگزیده